top of page
BannerSongnaeChiangmai2.jpg*ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

รีวิว ศัลยกรรมเสริมจมูก Songnae SongnaeWellness Chiangmai

ตัวอย่างเคส รีวิว ทำจมูกใหม่

รีวิว เสริมจมูกผู้ชาย Songnae SongnaeWellness Chiangmai

รีวิวทำจมูกซองเน

ตัวอย่างเคส รีวิว ทำจมูกใหม่

รีวิวทำจมูก ซองเน คลินิก เชียงใหม่

ภาพเคสรีวิวเสริมจมูกใหม่

เทคนิค CLL 

จาก หมอบิ๊ก ซองเน คลินิก

ปลายพุ่ง / ปลายหยดน้ำ

#ปังมากแม่ #รีวิวเสริมจมูกเชียงใหม่

Before & After หลังทำทันที 

*ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

รีวิวจมูกก่อน-หลัง ซองเน คลินิก เชียงใหม
รีวิวจมูกก่อน-หลัง ซองเน คลินิก เชียงใหม
รีวิวจมูกก่อน-หลัง ซองเน คลินิก เชียงใหม
รีวิวจมูกก่อน-หลัง ซองเน คลินิก เชียงใหม
รีวิวทำคางซองเน
รีวิวทำตาสองชั้นซองเน

รีวิวทำตาสองชั้น แก้ตาตก

รีวิวคนไข้เสริมคาง หน้าวีเซฟ

ปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด: ร้อยไหม, ฟิลเลอร์ และอื่นๆ
s*ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย

*ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

รีวิวก่อน-หลัง Songnae Wellness Chiang M

รีวิวกลุ่มงานหัตถการ

ปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดเห็นผลไว
ไม่ต้องเจ็บตัว

รีวิวโบทอกซ์

รีวิวทำทรีตเมนต์ - เลเซอร์ ซองเน คลินิก เชียงใหม่

*ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

 

Review-Songnae.jpg

คอมเม้นต์จากผู้ใช้จริง 

" ทรีตเมนต์หน้าใส Bright & Shine ที่ซองเน คลินิก รู้สึกได้ทันทีหลังทำ หน้ากระจ่างใสขึ้นครับ "

รีวิวทรีตเมนต์ซองเ
LogoSongnaeWellnessChiangmai.jpg
ดูดีแบบมั่นใจ ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี

สาขานิมมานฯ เปิดบริการทุกวัน

เวลา 11:00 - 20:00 น.
22/4 ซอย13 ถนน นิมมานเหมินทร์
ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

bottom of page